11. feb, 2017

Telefoon EXIT

Te-exit staat voor Telefoon-Exit. In de tijd dat de taal zich in razend tempo uitbreid met nieuwe woorden en afkortingen, wil ik iedereen ook gelukkig maken met een nieuwe afkorting. Te-xit dus. Het streepje zal in de loop der tijd verdwijnen dus ik haal het vast weg. Dat scheelt ook weer tweet tekens, moet je maar denken. TEXIT!

Onze school is een rookvrije school. Rookvrij betekent: “Er wordt niet meer gerookt op plaatsen die gelden als schoolterrein.” Dat is natuurlijk verschrikkelijk fijn. Als semi-ex-roker kan ik daar over meepraten. De arbeidsproductiviteit gaat met sprongen omhoog omdat de stress van het “moeten” roken is verdwenen. Ik kan nu in de pauzes enigszins fatsoenlijk leerlingen en collega’s te woord staan omdat ik mij niet meer hoef te haasten naar een ton die buiten opgesteld staat, waar ik alleen kan komen als ik een speciale code op een plaatje heb laten plaatsen dat ik dan langs een scanner moet halen om de deur naar de rookplek te openen. De lange zin is uiteraard symbolisch voor de moeite die het kost om in deze school als roker nog aan je “trekken” te komen. Ik ben ook geen slecht voorbeeld meer voor mijn leerlingen. Ik ben op weg om het perfecte rolmodel te worden voor mijn leerlingen. Ik kan hen laten zien dat het leven de moeite waard is als je een verslaving onder controle weet te houden. In groten getale word ik in mijn voorbeeld gevolgd door mijn leerlingen. Zij doen dit niet helemaal vrijwillig maar de beperking in school helpt enorm om de verslaving te beteugelen. Op basis van deze ervaring durf ik te stellen dat ik de garantie voor de toekomst kan voorspellen als de leerlingen ook geholpen gaan worden om hun telefoon-verslaving in bedwang te houden. We hebben immers bijzonder goede ervaringen met het verbieden van roken. Ik ben fel voorstander van een nieuw bordje in de tuin van de school: “Onze school is mobiele telefoonvrij.”

De voordelen van een totale TEXIT zullen enorm zijn. Als school geven we een goed voorbeeld. Wij zullen voorkomen dat leerlingen in een sociaal isolement raken. Wij leren de leerlingen op een positieve en open manier te communiceren,  waarbij een belangrijke norm is dat je elkaar aankijkt in een gesprek. Leerlingen die van onze school afkomen zullen aanmerkelijk succesvoller zijn op de arbeidsmarkt omdat zij vanwege hun open en communicatieve houding de betere sollicitanten blijken te zijn. Onze leerlingen zullen hun primaire impulsen beter kunnen beheersen dan de leerlingen van de scholen waar nog geen sprake is van een TEXIT. Dat zal de sfeer in school ten goede komen. Onze leerlingen hebben geleerd “oog” te hebben voor elkaar en kunnen bijzonder goed luisteren naar de werkelijke boodschap van hun medeleerlingen. Deze boodschap zal hen namelijk voornamelijk bereiken vergezeld van intonatie en non-verbale communicatie.

Een TEXIT komt de vorming van de zelfstandigheid van leerling ten goede. Als zij hun lunchpakketje vergeten zijn kunnen zij nu geen contact hebben met hun oplossingscentrum maar zullen zij zelf hun creativiteit moeten aanboren om de aanstaande honger te stillen en als dat niet lukt zullen zij merken dat zij van het overslaan van een maaltijd “niet” dood gaan. Leerlingen op onze school zullen een hogere weerstand opbouwen en het verzuim zal enorm afnemen. Het is bij een TEXIT namelijk niet meer mogelijk om de weersveranderingen door te geven aan thuis en de fiets op school te laten staan omdat de taxi weer voor de deur staat. De conditie van onze leerlingen zal toenemen en het is algemeen bekend dat dit ook de leerprestaties bevordert.

Onze school wordt de perfecte school voor leerlingen met een prikkelallergie. Het aantal prikkels dat doorgaans op deze leerlingen afkomt wordt met minstens 80% vermindert. Daarnaast kan er flink bespaart worden op de zorgkosten want onze leerlingen zullen de fysiotherapeut  waar zij normaal gesproken heen moeten  omdat zij hun lichaam dwingen in houdingen waar hun lichaam nog lang niet naar toe geëvalueerd is, aanzienlijk minder bezoeken.

Maar bovenal  komt het de rust in de les ten goede. En rust is de omstandigheid waaronder het beste geleerd kan worden. Voor die conclusie hebben wij in het onderwijs geen ingewikkelde wetenschappelijke onderzoeken nodig. Tot die conclusie zijn wij gekomen sinds de mobiele telefoon zijn intrede heeft gedaan en deze rust in razende vaart verstoorde.

TEXIT en snel graag!!