14. jun, 2016

lerarenregister

Lerarenregister.

MIJN MENING!!

De beroepsgroep van leraar moet weer een professioneler aanzien krijgen en mag de teugels in eigen handen nemen door de professionele ontwikkeling van leraren een plek te geven in een register. Ik heb een aantal artikelen over dit register gelezen en lees dat er nog geen een duidend geluid is t.a.v. de werking van het register. De paradox zit hem wat mij betreft in het simpele feit dat het register gepromoot wordt als van, voor en door  leraren met een stevige zeggenschap over de professionele ontwikkeling maar registratie wel wettelijk verplicht wordt met een staatssecretaris die aangeeft dat je niet voor de klas hoort als je onbevoegd bent of niet werkt aan professionele ontwikkeling. Of het register wel of niet gaat werken hangt niet af van de input van leraren of van de wettelijke verplichting van de overheid. Het werken van het register hangt af van het serieus nemen van de beroepsgroep die een hele toekomstige samenleving aanleert om zelfstandig en verantwoordelijk te gaan functioneren. En daar is wat mij betreft niet een register voor nodig maar een hele cultuuromslag in onze politiek en samenleving.