14. mrt, 2016

Geestverruimende middelen.

Geestverruimende middelen.

Er zijn momenten in het onderwijsproces denkbaar dat het wenselijk is om de geest te verruimen. Over het algemeen zijn dat de momenten dat er moeilijke stof uitgelegd wordt en ik aan de houding van de leerlingen kan zien dat de stof de geest maar ternauwernood bereikt. De meest gezonde manier om daarmee om te gaan is herhalen en op andere wijze uitleggen en dan stevig bidden dat het kwartje bij iedereen valt.

Ieder jaar zijn er leerlingen die op een andere wijze de geest proberen te verruimen. De gezonde weg wordt verlaten om zich te vergrijpen aan middelen waarmee de geest tijdelijk wordt verruimt maar zelden het langdurig gewenste effect heeft. Overigens is de wijze waarop de geest zich verruimt meestal niet in het voordeel van het begrijpen en laten beklijven van de lesstof.

De middelen zijn op redelijk eenvoudige wijze te bemachtigen. Het zwarte circuit bevindt zich ook binnen de muren van de school en het is een utopie om de ogen daarvoor te sluiten en ervan uit te gaan dat een schoolomgeving voor 100% clean is. Dat gegeven betekent niet dat er regelmatig op heterdaad betrapt kan worden. We weten van het bestaan maar zoals met vele zaken is de jeugd ons regelmatig een stap voor en weet op geraffineerde wijze het spul door te geven en andere leerlingen te beroven van zuurverdiend zakgeld. Dat is helaas niet het enige waar jonge slachtoffers van beroofd worden. Gebruiken van hasj en wiet betekent meestal ook dat er leerlingen beroofd worden van een glansrijke schoolcarrière en de relatie met ouders, die in de puberteit nogal op gespannen voet kan staan, krijgt een stevige neerwaartse impuls.

In de klassensituatie zijn de leerlingen die onder invloed zijn of zich regelmatig onder invloed laten zijn, steeds beter herkenbaar. Stelselmatig sloom en afwezig gedrag evenals agressief en impulsief reageren, wijzen niet altijd op desinteresse voor de les maar kunnen in verband gebracht worden met ‘blowen’. Zoals de school weet dat de omgeving altijd in enige mate besmet is zullen ouders er niet gemakshalve vanuit mogen gaan dat hun kinderen hier niet mee in aanraking komen. Uiteraard is het niet de bedoeling om de redenatie om te draaien en ervan uit te gaan dat tegenvallende prestaties altijd te wijten zijn aan blowen.

De jaren ervaring in het omgaan met pubers zet de school misschien op voorsprong ten opzichte van ouders die een enkele maal maar te ‘dealen’ hebben met deze levensfase. Opvallend gedrag wordt snel gesignaleerd. Met de ogen open zien we binnen een school welke leerlingen zich in de dangerzone bevinden. En hoewel we onze vingers kunnen branden gaan we de confrontatie niet uit de weg.

Zo deed mijn moeder dat vroeger ook.

Mijn moeder had vroeger de perfecte truc om haar kinderen in de gaten te houden. Aanvankelijk verdacht ik haar ervan dat 5 kinderen voor haar nog niet genoeg waren maar nu snap ik dat zij met haar “open huis”, iedereen was altijd welkom bij ons, meteen kon aftasten met wie haar kinderen omgingen. Ze schroomde daarbij niet om haar zorgen te uiten als ze het niet vertrouwde. Verbieden om met bepaalde jongeren om te gaan deed ze niet. Ze haalde de boel gewoon naar binnen en liet met haar gastvrijheid zien dat je op gezonde wijze ook kunt ontspannen.