10. mrt, 2016

Professionaliseren

Professionaliseren.

 

De betekenis van dit woord: alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen en het waarmaken van doelstellingen vanuit een strategisch plan.

Afgelopen week zat ik bij een bijeenkomst over het invoeren van een device voor leerlingen in het VMBO. Zo ongeveer de eerste zin die de begeleidende coach uitsprak was dat het invoeren van een device de opmars was naar het professionaliseren van het onderwijs. Vervolgens heb ik met mijn onprofessionele oor bijna niet meer kunnen luisteren naar de rest van de meeting omdat hier iets getriggerd werd bij mij. Zegt hij nu; ‘Het device is het middel om je onderwijs te professionaliseren?’ En waarom gaan mijn nekharen hiervan rechtovereind staan. Van nature ben ik een dwarskikker dus daar zal het in eerste instantie wel aan liggen, maar toch voel ik aan mijn water dat er meer schuilt in deze opmerking waardoor mijn kapsel spontaan andere vormen aanneemt.

Als je de definitie van professionalisering goed bekijkt gaat het erom dat de beroepsgroep zich ontwikkelt en verbetert nog onverlet het strategische plan. De beroepsgroep in het onderwijs is helder, docenten. Het device is een hulpmiddel en niet meer dan dat. Geen doel op zich, enkel een hulpmiddel. Pas als het hulpmiddel wordt ingevoerd komt het aan op professionaliseren. Of zou het andersom moeten? Het strategische plan om de beroepsgroep met een gemiddelde leeftijd van voor het ontstaan van de computer, te ontwikkelen zodat zij hun activiteiten verbetert aan kunnen bieden. De leerling, de kinderen die al een digitale luier om hadden, lopen al stappen voor op hun docent als het gaat om gebruik van digitale middelen. En dat spanningsveld lijkt me een hele uitdaging. De docent is de inspirator  en professional die nieuwe middelen tot zijn beschikking krijgt. Daarmee kan hij volgens de huidige norm zijn onderwijsaanbod vernieuwen en daarmee allicht antwoord geven op de vernieuwde wijze van leren. Het device maakt het mogelijk om je lesaanbod nog meer te verfijnen en geeft de uitstraling dat het onderwijs met de tijd mee gaat. Over een paar jaar is iedere school digitaal en hoort het invoeren van een device allang niet meer tot de categorie ‘professionalisering.’ Zoals het leitje met krijtje vervangen is door het schrift met de pen, zoals het krijtbord en de kaart vervangen zijn door het boek en het digibord zo zal het device een natuurlijke vervanging zijn voor deze leermiddelen. Niet een paradepaardje van de school maar een noodzakelijke ontwikkeling in het onderwijs omdat de beroepsgroep anders zijn klanten niet meer kan volgen en bedienen. En op dit punt aangekomen ben ik benieuwd naar het strategische plan van scholing van de beroepsgroep. Het invoeren is een koud kunstje en kan afgekeken worden bij andere scholen en afdelingen die al digitaal werken. De beroepsgroep kwalificeren is een ander verhaal en mag niet weer het ondergeschoven kindje worden ten opzichte van een nieuw paradepaardje.

Mijn uren deskundigheidsbevordering staan voor de komende jaren vast. De digibeet gaat digitaal. Met de nieuwe taal die daarbij hoort, content, in the cloud, webquest, digitale diagnostische toets en nog een heel arsenaal aan nieuw Nederlands.